Diabetik s akutním infarktem myokardu v ordinaci praktika

Diabetik s akutním infarktem myokardu v ordinaci praktika

Dobře kompenzovaný diabetik prodělal němý infarkt myokardu, který náhodně odhalila pravidelná preventivní prohlídka.
MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všeobecná praktická lékařka, Hrušovany u Brna

  • Pacient: muž, 74 let
  • Základní anamnéza:

    V rodině DM (matka), AIM před 60. rokem věku (otec). Diabetes mellitus 2. typu (diagnostikován před 10 lety, léčen PAD – metformin), arteriální hypertenze, dyslipidémie (KVR před nasazením statinu 6,87), glaukom na terapii, varixy DKK bez vředů a zánětů. St.p. hepatitidě A (ikterická forma). Po operaci varixů v roce 2005, hernioplastice vlevo v roce 2012.

  • Sledování pacienta: 15 let

Perindopril arginin 5 mg 1-0-0, rosuvastatin 20 mg 1-0-0, Detralex 1-0-1, metformin-hydrochlorid 850 mg 1-0-1, latanoprost.

Pacient přichází na pravidelnou čtvrtletní preventivní prohlídku diabetika 2. typu.

Pacient si stěžuje na sníženou toleranci zátěže ve srovnání s minulými roky, což se projevuje zvýšenou únavou. Aktuálně je bez jakýchkoli klinických stesků.

TK 140/70 mmHg, P 78/min, dechová frekvence 16/min, saturace O2 96 %.

Laboratorně velmi dobře kompenzovaný DM 2. typu: glykémie 7,2, glykovaný Hb 46. 

EKG: elevace ST na přední stěně a kontralaterálně deprese.

Laboratorně STATIM: Troponin I 2310,011 (norma do 28).

Stav hodnocen jako akutní infarkt myokardu (AIM) přední stěny.

Která plánovaná vyšetření by měl podstoupit pacient s rizikovými faktory (např. diabetik, hypertonik) s narůstající dušností?

Která kardiovaskulární onemocnění provázejí diabetes?

U diabetika se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem jsou vhodná tato antidiabetika:

Byla volána RZP a pacient byl referován na koronární jednotku pro STEMI přední stěny s ne zcela jasným časem vzniku. Akutně byla provedena koronarografie, kde byl zjištěn uzávěr proximálního úseku RIA, 60 % stenóza kmene ACS, 80 % stenóza RC-RMS, 50 % ACD víceetážově. Řešeno ad hoc PCI RIA + 2× DES jako parciální revaskularizace. Dále byla po týdnu provedena elektivně PCI kmene ACS + DES, PCI RC-RMS2 + DES s optimálním výsledkem jako funkčně kompletní revaskularizace.

Pacient během hospitalizace úspěšně rehabilitoval, subjektivně byl bez potíží a kardiopulmonálně kompenzovaný byl propuštěn do domácí péče.

Diabetik s hyperlipidémií je vysoce rizikový z hlediska kardiovaskulárních komplikací. Z důvodu poškození nervů diabetickou neuropatií nemusí akutní ischemické kardiální příhody u těchto pacientů vykazovat typické subjektivní příznaky. Němé akutní infarkty myokardu u diabetiků jsou popisovány i v odborné literatuře.

Doporučené kazuistiky