Boj v první linii: Jak vyšetřovat a chránit se před nákazou COVID-19?

Boj v první linii: Jak vyšetřovat a chránit se před nákazou COVID-19?

Praktičtí lékaři jsou zpravidla první, kdo se dostávají do kontaktu s nemocným pacientem. Nejinak je tomu nezřídka i v případě stávající pandemie COVID-19. Přinášíme vám proto krátký přehled doporučení a praktických odkazů, jež pro praktické lékaře připravily Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav ČR a další instituce.

Kde se informovat

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) na svých webových stránkách zveřejňuje pravidelně aktualizované informace. V sekci Informace pro zdravotníky jsou mimo jiné pokyny pro praktické lékaře, které uvádějí, že se všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost nařizuje, aby rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7, písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., v délce 14 dnů u osob, u kterých jim místně příslušná krajská hygienická stanice sdělila, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19.

Všechny tyto osoby mají nařízeno, aby poskytly potřebnou součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a podrobily se nařízené karanténě. Za porušení karantény hrozí vysoké finanční sankce.

Komunikace mezi ošetřujícím lékařem a pacientem má probíhat na dálku. Praktický lékař potvrdí karanténu pacientovi formou eNeschopenky, pokud pacient eNeschopenku neodmítne (odmítnutí eNeschopenky NENÍ odmítnutím karantény).

Pokud pacient nereaguje, neposkytuje součinnost apod., měl by to praktický lékař zaznamenat do jeho zdravotní dokumentace a upozornit na tuto skutečnost krajskou hygienickou stanici (KHS).

KHS bude informovat všechny praktické lékaře, u jejichž pacienta je třeba rozhodnout o karanténě.

Celé znění pokynů pro praktické lékaře vydané MZ ČR najdete zde.

Změna chodu ordinací

Kromě výše uvedených pravidel by měly také ordinace praktických lékařů pro děti a dorost, popřípadě pohotovosti, změnit dle doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) své zaběhnuté režimy. Nově by měly fungovat takto:

 • ráno striktně prevence
 • odpoledne kurativa

O změně chodu ordinace by měli být rodiče pacientů informováni e-mailem, SMS, je-li to možné, a dále by měly být informace vyvěšeny na vstupních dveřích. Pokud jsou v péči cizinci, měla by jim být pravidla pečlivě vysvětlena.

Je také doporučeno snažit se předejít hromadění osob v čekárně a rodiče upozornit, aby s dítětem šla jen jedna osoba jako doprovod.

Další doporučení SZÚ jak postupovat v případě preventivních prohlídek, preventivních prohlídek u dětí do 2 let věku a pravidelných očkování naleznete zde.

Ačkoli Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) podporuje pravidla, která vláda zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření COVID-19, a deklaruje maximální snahu je dodržet, upozornil včera jeho výbor, že vzhledem k nedostatku ochranných osobních pomůcek vydává následující doporučení.

„Protože v současné epidemiologické situaci je nutné nahlížet na každého pacienta s respiračním onemocněním jako na potenciálně nemocného COVID-19 a takových pacientů vyšetří každá ordinace všeobecného praktického lékaře denně několik desítek, není možné, aby praktičtí lékaři pracovali bez ochranných prostředků,“ uvádí výbor SPL na stránkách sdružení. Doporučuje proto, aby praktičtí lékaři od pondělí 16. 3. 2020:

 • Používali stejně jako ostatní personál ordinace předepsaný respirátor a brýle striktně po celou ordinační dobu.
 • Redukovali počet personálu v ordinaci tak, aby jim omezené množství ochranných prostředků vydrželo co nejdéle,
 • Redukovali počet ordinačních hodin a zkrátili tak pro personál dobu expozice virem.
 • Zamkli čekárny svých ordinací a pacienty pouštěli pouze po předchozí domluvě.
 • Omezili péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacienty, na které se vztahuje karanténa a zároveň mají klinické příznaky, dále směrovali dle platných postupů na KHS a na linku 112.
 • Pacienty s banalitami odmítali, kontroly chronicky nemocných pacientů bez akutních potíží odložili.
 • Odložili též všechny preventivní prohlídky a očkování.
 • Chronickou medikaci řešili prostřednictvím eReceptu, pacientům v karanténě vystavovali eNeschopenku pouze na základě telefonické konzultace. Stejně postupovali i u pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.
  • Za jakých okolností může praktický lékař vystavit eNeschopenku nebo Potvrzení o nařízení karantény, popisuje ve svém dopise ze dne 3. března 2020 ředitel České správy sociálního zabezpečení Mgr. František Boháček. Celé znění dopisu si můžete přečíst zde
 • S okamžitou platností přestali poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (výpisy z dokumentace, řidičské a zbrojní průkazy aj.). Zastavili vyšetření pro potřeby posudkové služby ČSSZ.
 • V okamžiku, kdy dojdou ochranné pomůcky, převedli činnost praxe do nouzového režimu. V tomto režimu uzavřeli svou ordinaci pro všechny pacienty a poskytovali pouze telefonické či elektronické konzultace, vystavovali eNeschopenky, ale nepřicházeli s pacienty do fyzického kontaktu.
 • Pokud jsou v dobrém zdravotním stavu, nabídli své síly zdravotnímu systému k zajištění bazální péče o akutní pacienty cestou LPS nebo urgentních příjmů. Možné je i řešení, že péče o pacienty v daném okrese bude zajištěna jen cestou několika vybraných ordinací, které budou vybaveny ochrannými pomůckami.
 • V okamžiku, kdy bude jejich ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které zajistí bezpečný provoz, se vrátili k provozu dle bodů výše.   

Předsednictvo SPL ČR bude tato doporučení dále aktualizovat podle vývoje situace.

Státní zdravotní ústav ČR dále doporučuje, aby byly po každém vyšetření pacienta s příznaky akutní respirační infekce vydezinfikovány rizikové povrchy (včetně fonendoskopu).

Děti v karanténě

Akutní pediatrická péče může být poskytnuta v domácím prostředí (s doporučenými ochrannými osobními pomůckami). Není-li toto možné, vyčlení lékař v ambulanci prostor pro vyšetření dětí v karanténě v ambulanci na konec pracovní doby, až po vyšetření běžně nemocných pacientů.

Co dělat dále, když se setkám s nemocným?

Zdravotničtí pracovníci exponovaní potvrzeným případům musí kontaktovat místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví (KHS). Jejich seznam je dostupný zde.

Rozcestník: Kam pro další informace?

Máte-li zájem o další informace vztahující se k aktuální situaci kolem infekce COVID-19, podívejte se na stránky:

redakce proLékaře.cz

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow