Co čeká praktické lékaře v roce 2019?

Co čeká praktické lékaře v roce 2019?

Rok 2019 by mohl být rokem, kdy se pro praktické lékaře snad začne příslovečně „blýskat na časy“. Zdá se, že jejich požadavkům v minulém roce začalo konečně naslouchat i ministerstvo zdravotnictví. Za ochotu vést pohotovostní službu nebo zafixovat kapitační platbu ministr Adam Vojtěch slibuje praktikům zajímavé kompenzace, například v podobě rozšíření jejich preskripčních kompetencí. Jaké změny však PL pocítí již tento rok?

Při společných jednáních ministerstva se zástupci praktických lékařů se konkretizuje představa o reformě primární péče. Nejedná se sice o záležitost, kterou by se podařilo završit v tomto roce, dokonce ani v tomto volebním období, ale některé změny se letos v praxi PL již pravděpodobně projeví. K nim je třeba připočítat řadu opatření, která již na bedra praktiků dopadla.

Rozhodování o prodloužení či konci vyplácení dlouhodobého ošetřovného

Dlouhodobé ošetřovné je dávka vyplácená z fondů nemocenského pojištění podle § 72 zákona č. 187/2006, o nemocenském pojištění. O dávku je možné zažádat po splnění stanovených podmínek od 1. června 2018 a představuje finanční pomoc až na 90 dní pro ty, jejichž příbuzný vyžaduje alespoň měsíční celodenní péči po alespoň 7denní hospitalizaci.

Ošetřovné je vypláceno na základě rozhodnutí lékaře ze zdravotnického zařízení, v němž byl pacient hospitalizován. Po propuštění do domácího léčení je nicméně předán do ambulantní péče svého praktického lékaře, který nadále sleduje, vyhodnocuje a posuzuje potřebu prodloužení či ukončení vyplácení dávky.

Kromě toho je PL dle zákona povinen vést evidenci ošetřovaných osob, stanovovat termín příští kontroly, oznamovat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) převzetí ošetřované osoby do své péče nebo její předání do péče jiného ošetřujícího lékaře, potvrzovat trvání dlouhodobé péče, vést zdravotnickou dokumentaci o průběhu zdravotního stavu, odesílat OSSZ hlášení a poskytovat orgánu nemocenského pojištění potřebnou součinnost, tj. umožnit provedení kontroly na svém pracovišti a předvolat ošetřovanou osobu ke kontrole zdravotního stavu a potřeby dlouhodobé péče.

Sankce spojené s nedodržováním elektronické preskripce 

eRecept byl sice oficiálně spuštěn již v roce 2018, ale Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se rozhodl první rok jeho provozu považovat za pilotní. Pokud by však praktický lékař nevydával elektronické recepty ani v roce 2019, pravděpodobně pocítí tíhu sankcí. SÚKL bude totiž tento rok již kontrolovat, zda má praktický lékař vyřízeny údaje pro vstup do Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚeR).

Listinný recept bude možné nadále vystavovat jen ve výjimečných vyjmenovaných případech, jinak lékaři hrozí pokuta až 2 miliony korun. Tento rok má k systému eReceptu přibýt ještě dlouho slibovaný lékový záznam, zákonodárci se však stále nemohou shodnout, kdo do něj bude mít přístup.

Dlouho očekávané uvolnění preskripčních omezení

O zrušení některých preskripčních omezení pro praktické lékaře jejich zástupci usilují už roky. Minulý rok se jim podařilo dosáhnout v tomto ohledu pokroku a navíc dostali příslib, že v uvolňování preskripčních omezení se bude nadále pokračovat s tím, jak bude postupovat reforma primární péče. Od ledna se například uvolnilo preskripční omezení pro lék na neuropatické bolesti dolních končetin pregabalin, kvůli jehož předepsání již nemocní nebudou muset docházet k neurologovi.

Naopak větší omezení se bude týkat vakcín, jež nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pacient si je bude muset v lékárně sám vyzvednout a přinést do ordinace svého lékaře k aplikaci. Poslanci sice v minulém roce odhlasovali pro PL výjimku, ale podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ji není možné realizovat, protože by se jednalo o porušení evropského nařízení.

Nejvíce si praktičtí lékaři stěžují na omezení v preskripci antidiabetik. Zdá se, že reforma půjde směrem uvolňování preskripčních omezení a preskripce zůstane omezena jen u nejmodernějších přípravků. Spolu s tím dojde k celkovým organizačním změnám systému péče o diabetiky tak, aby se uvolnily ruce diabetologům a naopak se zkvalitnila péče o diabetiky, kteří jsou v současnosti léčeni svými praktickými lékaři.

Nové kódy pro dispenzarizaci onkologických pacientů a změny ve screeningu kolorektálního karcinomu

O čem se v případě diabetiků stále jen diskutuje, se již stává skutečností u lidí, kteří jsou ve stavu kompletní remise onkologického onemocnění. Se zvyšující se prevalencí onkologických chorob, jež se momentálně týká půl milionu lidí, už totiž není v silách onkologů nadále v plném rozsahu zajišťovat péči o všechny. Od začátku roku tak na praktické lékaře přechází dispenzarizace těchto nemocných. Kapacity onkologů se díky tomu budou moci lépe využít pro pacienty, kteří aktuálně podstupují terapii pro některou z onkologických diagnóz.

Pacient bude do léčby praktického lékaře předán na základě zprávy od svého ošetřujícího onkologa. Praktičtí lékaři by měli být zaškoleni zástupci komplexních onkologických center (KOC) a řídit se aktuálně platnými doporučenými postupy. V souvislosti s tímto opatřením vznikly dva nové kódy výkonů mimo rámec kapitační platby: kód pro převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře (01186) a prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním (01188). První výkon by měl zahrnovat důkladné prostudování dokumentace z onkologie a přípravu terapeutického plánu, druhý pak samotné kontroly pacienta, komplementární vyšetření v laboratoři nebo další diagnostické metody dle příslušných doporučených postupů.

Praktičtí lékaři již v současnosti zajišťují screening kolorektálního karcinomu, provádějí pro něj nábor, poskytují pacientům související informace, distribuují testy na okultní krvácení do stolice, vyhodnocují je a v případě jejich pozitivity odesílají pacienta na kolonoskopii; následně sledují intervaly kolonoskopických kontrol u dispenzarizovaných pacientů.

Screeningový program ale není tak úspěšný, jak se čekalo, a dozná tedy zcela jistě změn. Důvodem je zejména velká variabilita pozitivity testů u jednotlivých praktických lékařů (3,5–12 %), protože u nich nebyla stanovena kritéria kvality. Testy by tedy měly být standardizovány, měla by být zajištěna externí kontrola jejich kvality a povoleno jen kvantitativní stanovení jejich výsledku. Praktický lékař by také neměl být chápán jako osoba, která samotný test provádí, ale spíše jako ten, kdo především komunikuje s pacientem, který by měl screening podstoupit. S ohledem na tuto skutečnost vznikne nový kód výkonu, odlišný od kódu pokrývajícího vlastní vyšetření. Nový systém by měl být pro praktické lékaře motivační.

Stále odkládaná povinnost elektronické evidence tržeb

Praktičtí lékaři spadají z hlediska elektronické evidence tržeb (EET) do 3. a 4. vlny určené pro podnikatele v rámci tzv. svobodných povolání. Povinnost EET u nich sice měla být zavedena již minulý rok, ale Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR stále neprošla novela zákona o evidenci tržeb. Povinnost EET by měla nastat 6 měsíců od dosažení její platnosti. Záleží tedy na tom, jak si poslanci s projednáváním novely v tomto roce pospíší.

(pok)

Zdroje:

 1. Informace ministerstva práce a sociálních věcí pro lékaře o změnách v nemocenském pojištění. Dlouhodobé ošetřovné a potřeba dlouhodobé péče. MPSV, 2018.
 2. Koubová M. Praktici se s ministerstvem shodli na podobě pohotovostí, na oplátku jim přibudou kompetence a úhrady. Zdravotnický deník, 30. 11. 2018.
 3. Koubová M. Kompetence praktiků konečně vzrostou, postarají se o pacienty s vyléčenou rakovinou. Zdravotnický deník, 19. 10. 2018.
 4. Seifert B., Král N., Ngo O. a kol. Screening kolorektálního karcinomu a praktičtí lékaři. Medicína po promoci 2016; 17 (3): 283−288.
 5. PSP ČR. Sněmovní tisk 205. Novela z. o evidenci tržeb - EU. Stav projednávání ke dni: 6. března 2019. Poslanecká sněmovna PČR, 6. 3. 2019.
 6. Změny EET v roce 2019. Mé podnikání, 10. 10. 2019.
 7. Od ledna hrozí za bojkotování elektronických receptů tvrdé sankce. Medical Tribune, 17. 12. 2018.
 8. Zdravotnictví 2019: Zaostřeno na padělky léků, levnější zdravotní pomůcky, pro vakcínu do lékárny. Česká televize, 27. 12. 2018.
 9. Zahradnická E. S cukrovkou na obvod. Reforma chystá víc pravomocí pro praktické lékaře. iDNES, 19. 11. 2018.
 10. Šimůnková M. Reforma primární péče je na spadnutí. Medical Tribune, 1. 10. 2018.
 11. Proč by měli praktici mít vyšší kompetence? Medical Tribune, 29. 10. 2018.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow