Co jste ještě chtěli vědět o eReceptu, ale báli jste se zeptat

Co jste ještě chtěli vědět o eReceptu, ale báli jste se zeptat

Se systémem eReceptu by měl být každý praktický lékař za dobu, kdy je vydávání elektronických receptů povinné, již dostatečně sžit, a pokud se mu stále obloukem vyhýbá, tento rok jej téměř jistě dostihnou sankce. Není tedy třeba probírat základní charakteristiky systému, v následujícím textu se zaměříme spíš na tipy a novinky, které při běžné ambulantní rutině možná unikly vaší pozornosti.

Léky bude možné vyzvednout i v zahraničí

Česká republika se se systémem eReceptu zapojila v červenci minulého roku do přeshraničního projektu nákladově podporovaného ze 75 % Evropskou unií. Díky němu budou moci i Češi využívat některých možností eReceptu v jiné členské zemi Evropské unie.

Projekt se momentálně testuje v Kraji Vysočina. Pro jeho realizaci bylo vybudováno Národní kontaktní místo pro eHealth, jehož prostřednictvím se ČR zapojí do přeshraniční výměny zdravotnických dat pro vznikající službu Pacientský souhrn a následně i pro ePreskripci / eDispenzarizaci.

Pacientský souhrn, který by měl obsahovat základní anamnestické údaje, si pak lékaři budou moci zobrazit při ošetřování pacienta z jiné členské země Evropské unie. Stejně tak by mělo být možné nechat si předepsat lék v jednom státě Evropské unie a vyzvednout si ho v jiném. Informace o výdeji léčiva poté odejde zpět do země jeho předepsání.

Kdy by se mohli pacienti těchto služeb dočkat? Spuštění ostrého provozu je plánováno na rok 2020. Momentálně se projednává problematika vynětí některých léčivých přípravků z přeshraniční výměny, legislativní řešení projektu a sjednocování číselníků používaných pro kódování informací obsažených na eReceptu v různých zemích EU. 

eRecept jako součást kritických informačních systémů

Na podzim proběhla ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) plánovaná bezpečnostní kontrola Centrálního úložiště elektronických receptů. V průběhu 3měsíčního testování nebyly zjištěny žádné výrazné bezpečnostní problémy, ačkoliv jeho výsledkem je seznam doporučení jak dosáhnout ještě lepšího zabezpečení systému. Prokázala se tak vysoká bezpečnostní úroveň eReceptu a byly vytipovány jeho případné bezpečnostní slabiny a zranitelná místa.

Na návrh NÚKIB byl eRecept zařazen mezi tzv. kritické informační systémy, na něž se vztahuje zákon č. 184/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Jejich narušení je spojené s ohrožením bezpečnosti země, zdraví obyvatel nebo ekonomiky státu.

Lékový záznam snad již tento rok

Na podzim vláda schválila novelu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejíž součástí je také rozšíření eReceptu o tzv. lékový záznam. Jedná se o seznam předepsaných léčiv u daného pacienta, do něhož budou moci nahlížet lékaři, lékárníci, kliničtí farmaceuti a pracovníci zdravotnické záchranné služby. Jeho účelem je předcházet nežádoucím interakcím mezi předepsanými léky nebo předepisování stejných léků či léků se stejnou nebo podobnou účinnou látkou více lékaři. Odborníci tak již nebudou v přehledu aktuální farmakoterapie odkázáni pouze na často nepřesné a neúplné informace od pacienta.

Do záznamu bude moci nahlížet jen lékař se vztahem k pacientovi a pacient bude navíc moci průběžně kontrolovat náhledy do svého záznamu. Účast na systému je momentálně řešena tak, že souhlas se sdílením záznamu je automaticky předpokládán (tzv. opt-out) a pacient může jeho sdílení na základě vlastní vůle zrušit (a případně opět povolit) nebo jej povolit jen vybraným lékařům. Návrh novely momentálně stále projednává Parlament ČR, ale původně bylo jeho spuštění plánováno již na jaro.

Odpovědi na nejčastější dotazy on-line

Spolu se spuštěním systému Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vytvořil i podrobné informační zdroje pro jeho různé skupiny uživatelů. Kromě statistik nabízí lékařům on-line také odpovědi na nejčastější dotazy. Dříve než strávíte hodinu tím, že budete e-mailem popisovat své obtíže spojené s eReceptem, zkuste projít tuto stránku. Pokud jde o běžnou záležitost, pravděpodobně mezi odpověďmi naleznete její řešení.

(pok)

Zdroje:

1. eRecept v roce 2018. ePreskripce.cz, 2018. Dostupné na: www.epreskripce.cz/erecept-v-roce-2018
2. Od ledna 2019 končí výjimka na eRecepty, lékaři je budou vydávat povinně. eGov.cz, 2. 1. 2019.
3. eRecept překročí české hranice. ePreskripce.cz, 3. 7. 2018. Dostupné na: www.epreskripce.cz/aktuality/erecept-prekroci-ceske-hranice
4. Bruthans J. eRecept v roce jedna… Medical Tribune, 17. 12. 2018. 
5. Přehled o dění v projektu NIX-ZD.CZ II. za rok 2018. ePreskripce.cz, 20. 12. 2018. Dostupné na: www.epreskripce.cz/aktuality/prehled-o-deni-v-projektu-nix-zdcz-ii-za-rok-2018

 

 

Doporučené odborné články

Současné možnosti a úskalí léčby mužského hypogonadismu
10. srpna 2022
Kardiologie

Současné možnosti a úskalí léčby mužského hypogonadismu

Mužský hypogonadismus je definován snížením funkce varlat v oblasti sekrece androgenů nebo spermiogeneze, p...
Detail článku arrow
Předoperační příprava pacientů na antiagregační a antikoagulační terapii
10. srpna 2022
Kardiologie

Předoperační příprava pacientů na antiagregační a antikoagulační terapii

Nezanedbatelná část populace užívá z různých indikací antiagregační a antikoagulační terapii. U těchto paci...
Detail článku arrow
Péče o dospělé pacienty na dlouhodobé léčbě systémovými kortikosteroidy v běžné praxi
21. července 2022
Endokrinologie

Péče o dospělé pacienty na dlouhodobé léčbě systémovými kortikosteroidy v běžné praxi

Kortikosteroidy se používají v léčbě zánětlivých a autoimunitních onemocnění snad ve všech odvětvích medicí...
Detail článku arrow