EET v otázkách a odpovědích

EET v otázkách a odpovědích

Na hlavy praktických lékařů se brzy snese další novinka – elektronická evidence tržeb (EET). Původně se jich měla dotknout již v březnu minulého roku, její spuštění se pro ně však stále odkládá a zatím není jasné, kdy k němu dojde. Více než kdy jindy ovšem platí, že se vyplatí být připraven. V následujícím textu najdete odpovědi na nejčastější otázky praktických lékařů týkající se tohoto tématu.

V čem EET spočívá?

Elektronická evidence tržeb byla navržena jako opatření zabraňující krácení daní, proto ukládá, aby každá částka přijatá v hotovosti, kterou podnikatel obdrží od svého klienta, byla on-line nahlášena Finanční správě ČR. Dokladem o tom, že vše proběhlo řádně, má být účtenka, kterou podnikatel odevzdá klientovi. Ten si poté může na webu finanční správy ověřit, že částka byla řádně nahlášena.

Pro koho je EET povinné?

EET je povinné pro všechny podnikatele, kteří přijímají tržby v hotovosti, bez ohledu na to, zda jde o plátce daně z přidané hodnoty, či nikoliv. EET podléhají i občasné tržby, pokud se nejedná o příjem z činnosti, který je z hlediska obvyklých tržeb ojedinělý. Jde tedy o tržby, které jednak formálně splňují náležitosti pro evidovanou tržbu (platba proběhla v hotovosti, prostřednictvím platební karty, šekem, započtením kauce nebo jiné jistiny, stravenkami či jinými poukázkami) a jednak zakládají rozhodný příjem (z daného podnikání). Debatu vyvolala zejména nutnost EET pro platby kartou, protože u nich dochází k automatické evidenci platby u banky, tudíž u ní nemůže dojít ke krácení daně. Ministerstvo financí se však vyjádřilo v tom smyslu, že by bez této položky tvořící druhý nejčastější typ platby považovala data zaslaná na finanční správu za neúplná.

Kdy bude EET povinná pro praktické lékaře?

Ačkoliv měla povinnost EET pro lékaře nastat již v březnu minulého roku, stále k tomu nedošlo. Návrh novely zákona o evidenci tržeb, jehož součástí je spuštění EET ve 3. a 4. vlně, zahrnující i lékaře, momentálně podpořila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v prvním čtení, a putuje tedy do čtení druhého. Povinnost EET začíná 6 měsíců od data platnosti zákona. Definitivní datum spuštění EET pro lékaře tedy bude záviset na celkové délce legislativního procesu.

Kdy vzniká povinnost EET, pokud lékař v ordinaci realizuje drobný doplňkový prodej?

Drobný doplňkový prodej spočívající například v prodeji zdravotních pomůcek či jiného zboží, které není součástí poskytování zdravotních služeb jako takových, podléhá povinnosti EET již od roku 2017. Výjimkou jsou případy, kdy tento prodej spadá dle metodiky Finanční správy ČR do tzv. doplňkové podnikatelské činnosti, která je provozována ve stejné provozovně jako činnost hlavní, roční tržby z ní ale nejsou vyšší než 175 tisíc Kč a nepřesahují 49 % celkových ročních tržeb dané provozovny. Tehdy nastává povinnost EET až s evidencí tržeb za lékařské výkony. Pokud lze tedy doplňkový prodej v ordinací označit za minoritní činnost, nebude finanční správa EET těchto tržeb vymáhat až do vzniku povinnosti evidovat tržby z hlavní podnikatelské činnosti.

Jak vysoké jsou náklady na EET pro podnikatele?

EET s sebou přináší nové administrativní, ale i finanční nároky. Jedná se sice o povinnost uloženou státem, nicméně její plnění si musí lékař-podnikatel zajistit a zaplatit sám. Investice spočívá v koupi funkčního pokladního zařízení (v ceně okolo 10 tisíc Kč a více), spolehlivém internetovém připojení a někteří dodavatelé pokladních zařízení požadují i měsíční platby za provoz. K výsledným nákladům je třeba připočítat také spotřební materiál (např. kotoučky do tiskárny).

Co vše je třeba před spuštěním EET zařídit?

Předně je třeba se obrátit na dodavatele informačního systému pro ordinaci, zda umožňuje rozšíření pro EET. Pokud nikoliv nebo jestliže lékař s informačním systémem vůbec nepracuje, může využít služeb specializované firmy, která nabídne řešení vyhovující potřebám daného zdravotnického zařízení.

Před zahájením EET je také třeba si obstarat autentizační údaje (kód a heslo). Bez nich se totiž nelze přihlásit na server Finanční správy ČR. O jejich vydání je možné požádat dvojím způsobem: buď osobně na libovolném finančním úřadě, nebo (pokud má lékař zpřístupněnou datovou schránku) elektronicky na serveru FS.

Po prvním přihlášení je nutné si nastavit nové heslo a vložit údaje o všech provozovnách (ordinacích) na web Finanční správy ČR, kde si lze vygenerovat i certifikát či certifikáty (pro více provozoven) sloužící k jednoznačné identifikaci daňového poplatníka. Certifikát/y je poté třeba nahrát do pokladního zařízení. Tuto přípravu je dobré nenechávat na poslední chvíli, protože jednotlivé kroky se mohou zkomplikovat v důsledku technických i administrativních průtahů. Nastavení údajů i pokladního zařízení také vyžaduje pokročilé znalosti práce s počítačem. Pokud jimi lékař nedisponuje, může se obrátit na specializované firmy, které vše zařídí za něj.

Na závěr je třeba na místo, kde dochází k přijímání tržeb, umístit oznámení s textem: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Jestliže zdravotnické zařízení nesplní všechny tyto náležitosti, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun.

Jak probíhá celý proces spojený s EET?

Dříve než lékař od svého klienta přijme obnos za poskytnutou službu či zboží, je povinen částku nahlásit finanční správě pomocí svého pokladního zařízení. Finanční správa vygeneruje transakci speciální (tzv. fiskální identifikační) kód, který se poté objeví na účtence předávané klientovi.

Proces tedy probíhá následovně: Nejprve musí dojít k namarkování částky (1. krok), poté k odeslání informace o ní na server Finanční správy ČR (2. krok), který obratem pošle nazpět fiskální identifikační kód (3. krok). Pokladní zařízení kód přijme a vytiskne jej na účtenku (4. krok). Teprve poté je možné, aby lékař částku přijal (5. krok).

Jak evidovat tržby, když přestane fungovat internetové připojení?

EET je založena na neustálé komunikaci mezi pokladním zařízením daňového poplatníka a serverem finanční správy. Pokud dojde k dočasnému výpadku internetového připojení a toto spojení se nepodaří navázat ani v době tzv. odezvy (kterou si každý podnikatel nastavuje sám, ale nesmí být kratší než dvě vteřiny), na spojení se dále nečeká a na účtenku se vytiskne automaticky vygenerovaný tzv. náhradní podpisový kód poplatníka. Lékař je poté povinen tržbu nahlásit bezprostředně po obnovení připojení, nejpozději do 48 hodin. Každou platbu je nutno zaevidovat samostatně; některá pokladní zařízení to umějí provést automaticky, pamatují si všechny neodeslané platby a po obnovení přihlášení je odešlou, jiné nikoliv a je třeba provést odeslání ručně.

Kde se lze o EET dozvědět více?

Na informačním webu o evidenci tržeb v sekci „Dokumenty“ je k dispozici celý text zákona o elektronické evidenci tržeb včetně důvodové zprávy, vzor povinného informačního oznámení a metodika k evidenci tržeb nabízející řešení nestandardních situací při evidování tržeb, např. při výpadku internetového připojení, poruše pokladního zařízení nebo výpadku dodávek elektrické energie.

(pok)

Zdroje:

1. Hajdušek T. Potká EET praktické lékaře již od března? Practicus 2017; 1: 26–27.
2. Hajdušek T. Jak elektronická evidence tržeb funguje. Practicus 2017; 3: 27.
3. Hajdušek T. Pro koho je EET povinné? Practicus 2017; 4: 28.
4. Hajdušek T. Jak zjistit, odkdy má poplatník evidovat tržby? Practicus 2017; 5: 34.
5. Hajdušek T. Jak řešit v EET souběh zdravotní péče a doplňkového prodeje? Practicus 2017; 6: 34.
6. Hajdušek T. Co všechno udělat před zahájením evidence tržeb? Practicus 2017; 7: 64.
7. Hajdušek T. Jak evidovat tržby, když vypadne internet? Practicus 2017; 8: 27.
8. Hajdušek T. Elektronická evidence tržeb z pohledu lékaře a pacienta. Practicus 2017; 10: 28.
9. Hajdušek T. Elektronická evidence tržeb v číslech a informační zdroje. Practicus 2018; 1: 24.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow