eNeschopenka s porodními bolestmi a ve stadiu preeklampsie

eNeschopenka s porodními bolestmi a ve stadiu preeklampsie

Po více než měsíci ostrého provozu eNeschopenky lze říci, že funguje, ale rozhodně ne spolehlivě. A určitě není „miláčkem“ lékařů, jak ji prezentovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Překotná a nedostatečně otestovaná

Již jen zprovoznění systému bylo pro nemalou část kolegů složité, i s ohledem na poměrně časté problémy s elektronickými certifikáty. Technických problémů bylo celkově nemálo, ale mám za to, že softwarové firmy se snaží vše řešit s maximálním nasazením. Alespoň v programech, které používám já, pozoruji aktualizace téměř každý den.

V současnosti mohu říci, že jednoduchý případ pracovní neschopnosti (PN) lze většinou vystavit a ukončit bez větších potíží. Přesto stále zaznamenáváme časté problémy, které komplikují normální provoz. Pramení nejen z překotné implementace této funkcionality do našich programů a jejího nedostatečného otestování, ale také z mnohdy nehlášených změn, jež se dějí ve vlastním systému České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

PN cizinců jako samostatný problém

Postupně jsou řešeny problémy při předávání eNeschopenky, což v některých případech není prakticky možné řešit elektronickou cestou.

V některých systémech je také problém s pracovní neschopností cizinců, kteří mají místo rodného čísla dva identifikátory – číslo zdravotního pojištění (ČPOJ) a číslo sociálního pojištění (EČP). Historicky se ovšem EČP v našich elektronických systémech nepoužívalo a ani elektronický komunikační standard DASTA pro něj nemá přímou podporu. V praxi to vede k tomu, že péče vykázaná omylem na EČP místo na ČPOJ není uhrazena.

Boj s novou agendou místo času pro pacienty

V neposlední řadě mnoho lékařů není k práci s novým systémem eNeschopenky stále dostatečně proškoleno. Proto při běžném provozu, kdy by měli svůj čas věnovat spíše pacientovi, s agendou eNeschopenky dlouze bojují, případně pacienta odesílají k vedení pracovní neschopnosti jinam.

Změnou v administraci oproti minulosti je fakt, že se sice tiskne pouze jeden díl PN pro pacienta bez nutnosti speciálního formuláře přímo od ČSSZ, ale lékař mnohdy dlouho čeká na odpověď systému a doplnění informací z registrů. Ty jsou nezřídka chybné a je třeba je upravit. Komplikace nastávají i kvůli neodladěné či nedokončené implementaci eNeschopenky ? v lékařském programu, kdy musí lékař volat technickou podporu.

Nároky technické, časové i finanční

I když by měl systém eNeschopenky práci lékaři usnadňovat, bohužel musím konstatovat, že v současnosti se tak opravdu neděje, spíše naopak. Momentálně jsou na lékaře při vystavování eNeschopenky kladeny v mnoha ohledech vyšší nároky:

  • technické – při zajištění provozu systému;
  • časové – s ohledem na delší dobu vystavení neschopenky, kdy odezva centrálního systému není optimální a uživatelské systémy nejsou odladěny;
  • finanční – moduly pro eNeschopenku v lékařských programech mnohdy znamenají nezanedbatelné pořizovací a udržovací poplatky; také je třeba platit si nezbytnou technickou podpory.

Bohužel práci a čas navíc nehodlá lékařům nikdo finančně kompenzovat, naopak nám hrozí vysoké sankce v případě nepoužívání elektronické PN.

„Veřejný beta-test“ žádá pevné nervy

Osobně si nemyslím, že je eNeschopenka špatný nápad, a pokud se mnoho věcí doladí, může systém dobře fungovat. Ovšem autoři projektu značně podcenili různorodost a barvitost situací, které mohou nastat v každodenní praxi v terénu.

Je neodpustitelnou chybou, že systém nebyl odzkoušen v nepovinném a dostatečně dlouhém – tedy alespoň ročním – pilotním provozu, kdy by navíc jeho uživatelé byli k testování finančně motivováni. Takto si budeme muset všichni připravit pevné nervy, protože zdržení a komplikací bude v tomto veřejném beta-testu jistě nemálo.

Jak uvedl jeden kolega: „eNeschopenka má skutečně porodní bolesti, navíc ve stadiu rozjeté preeklampsie ve 28. týdnu, kdy se porodit musí, aby přežila matka, ale dítě budeme piplat v inkubátoru měsíce. Nakonec to snad všichni přežijí a bude to ohromný úspěch stávající medicíny, potažmo systému naší státní správy.“

MUDr. Tomáš Nosek
praktický lékař, Telč

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow