Když praktika rozbolí záda

Když praktika rozbolí záda

Bolesti zad patří k nejčastějším důvodům návštěvy lékaře i pracovní neschopnosti. Ale co když záda bolí lékaře samotného? Přečtěte si naše praktická doporučení, jak to můžete sami změnit.

Bolesti zad jsou multifaktoriálně způsobeným onemocněním a v podstatě kterákoliv struktura páteře může být příčinou bolestí. Během života se s nimi potýká až 80 % populace. Bolesti často vznikají v důsledku degenerativních změn, jejichž výskyt výrazně stoupá s narůstajícím věkem, nicméně nevyhýbají se ani osobám v produktivním věku. Dalšími častými příčinami jsou natažení či natržení svalových vláken, vazivových úponů nebo svalových fascií, svalové spasmy, ale také poškození meziobratlových plotének.

Bolesti zad a koncept „červených praporků“

Mezi vůbec nejčastější skupinu patří prosté bolesti zad. Jedná se o nespecifické bolesti, obvykle bez jasného organického podkladu. Vedle nich dále rozlišujeme bolesti zad vyvolané organickým onemocněním páteře (např. infekcí, tumorem, traumatem či neinfekčním zánětlivým onemocněním) a kořenové bolesti, vznikající nejčastěji v důsledku komprese. Pro snazší odhalení závažného onemocnění byl zaveden koncept tzv. červených praporků. Bolesti bychom neměli brát na lehkou váhu, pokud se vyskytnou například ve spojení s nádorovým onemocněním, dlouhodobou imunosupresivní léčbou, v souvislosti s traumatem nebo současně s úbytkem na váze či teplotami.

Proč je praktik ohrožen bolestmi zad?

Praktický lékař je v průběhu své práce vystaven více faktorům, jež se na vzplanutí bolestí mohou podílet. Činnost praktika lze označit za sedavé zaměstnání. Nedostatek pohybu může vést i k nárůstu hmotnosti, případná obezita je pak dalším faktorem, který může souviset se vznikem bolesti zad.

Lékařské poslání může být mnohdy značně stresující. Problémy v práci a z toho vycházející zvýšení svalové tenze potom často vedou ke chronifikaci bolestí. Zvýšené svalové napětí se v těchto případech nejčastěji projevuje v oblasti trapézů, šíjových a bederních svalů.

Nedejte bolestem zad ve své ordinaci šanci!

  • Dbejte na ergonomii pracovního místa. Protože je praktický lékař zatížen poměrně velkým množstvím administrativy, bývá nucen značnou část pracovní doby strávit u svého pracovního stolu. Pro prevenci bolestí zad dbejte na správný sed se vzpřímenými zády, koleny mírně od sebe, chodidly pevně na podložce a uvolněnými rameny. Pro zlepšení polohy v sedu lze použít různé pomůcky (např. over-ball, opěrku zad atd.). Při práci na počítači dbejte na vhodné umístění monitoru, klávesnice i myši. Právě v nastavení výšky monitoru se často chybuje. Měli bychom na něj koukat zpříma, což často vyžaduje podložení monitoru – např. tlustou učebnicí vnitřního lékařství.
  • Nezapomeňte se protáhnout. Pravidelný pohyb je jednoznačně důležitou součástí prevence bolestí zad. Zkuste si po každém pacientovi vyhradit chvilku na protažení, projděte se nebo se alespoň postavte. Ve svém volném čase si pak udělejte čas např. na projížďku na kole, procházku či návštěvu bazénu.
  • Při akutních bolestech si dopřejte chvíli klidu. Pro úlevu od akutních bolestí zad je vhodný krátkodobý klid na lůžku, aplikace suchého tepla a podávání léků proti bolesti. Z medikamentózní terapie můžete použít přípravky obsahující analgetika-antipyretika či NSAIDs, vhodné jsou i tablety obsahující kombinaci látek (např. paracetamol + tramadol). U bolestivých spasmů kosterního svalstva lze léčbu doplnit například přípravky obsahujícími mefenoxalon. Jakmile pomine nejakutnější fáze bolestí, můžete opět začít se cvičením (cviky na posílení svalového korzetu, plavání…).
  • Myslete na duševní hygienu. Zvýšenému svalovému napětí vyvolanému nadměrným stresem lze také předcházet, pokud budete respektovat pravidla duševní hygieny. Mezi ně patří například zvládání a využívání relaxačních technik, realistické nároky na sebe sama a dosažitelné cíle, kladný postoj k sobě, zvládání negativních emocí a optimalizace životního stylu.

(viv)

Zdroje:

  1. Al-Otaibi S. T. Prevention of occupational back pain. J Family Community Med 2015; 22 (2): 73−77, doi: 10.4103/2230-8229.155370.
  2. Low back pain: Treatment and prevention. Harvard Men's Health Watch. Harvard Health Publishing, 2006 Dec. Dostupné na: www.health.harvard.edu/mens-health/low_back_pain_treatment_and_prevention
  3. Triano J. Office chair: how to reduce back pain? SPINE-health, 2010 Feb 12. Dostupné na: www.spine-health.com/wellness/ergonomics/office-chair-how-reduce-back-pain

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow