Léky v těhotenství přehledně

Léky v těhotenství přehledně

Farmakoterapie gravidních žen je velmi citlivou oblastí, která vyžaduje pečlivé posouzení přínosů a rizik pro zdraví matky i plodu. Poznatky o bezpečnosti léčiv v těhotenství se navíc v průběhu času neustále vyvíjejí. Jako vodítko pro rychlou orientaci v aktuální situaci proto přinášíme přehlednou tabulku vycházející z platných SPC i doporučení českých odborných společností. Měla by pomoci udělat si základní představu o léčivech volby, možných alternativních modalitách i kontraindikacích u běžných onemocnění, s nimiž se praktický lékař u těhotných žen běžně setkává.

Tabulky si můžete ve formátu pdf stáhnout zde.

Antibiotika

Analgetika, antipyretika, koanalgetika, antimigrenika

Antidiabetika

Antihypertenziva

Komentář k použití tabulky

Tento přehled by neměl být používán jako jediný podklad k rozhodnutí o tom, zda indikovat konkrétní léčivo těhotné ženě. Posouzení by mělo být vždy přísně individuální, zahrnující co nejvíce informací o zvažovaném léku, pacientce, plodu, tíži onemocnění, jeho dopadu na vývoj plodu a stav matky, a lékař by měl také dbát na přání těhotné ženy.

Primárním zdrojem informací pro lékaře by měl být souhrn informací o přípravku (SPC), zejména části 4.6 Fertilita, těhotenství, kojení, 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti a eventuálně 4.3 Kontraindikace. SPC však ne vždy obsahuje dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí. K vypracování této tabulky jsme kromě SPC využili odborné texty českých gynekologů a doporučené postupy českých odborných společností. I v těchto materiálech se však informace ne vždy vzájemně shodují. Podobně je tomu se zahraničními zdroji, které jsme se z důvodu četných odlišností v praxi i spektru léčiv nakonec rozhodli necitovat. Naše poznání o bezpečnosti léčiv v těhotenství se s časem vyvíjí, a tak by měl každý lékař v primární péči tuto problematiku průběžně sledovat.

(holi)

Zdroje:
1. Binder T. Farmakoterapie v graviditě. Klinická farmakologie a farmacie 2019; 33 (4): 12–19.
2. Nižník P. S., Janků P., Hudeček R., Ventruba P. Farmakoterapie v graviditě a při kojení. Practicus 2019; 8: 12–14.
3. Krejčí H., Andělová K., Anderlová K a kol. Gestační diabetes mellitus: Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické, diabetologické a neonatologické péče 2017. Česká gynekologie 2018; 83 (5): 397–406.
4. Moťovská Z., Hutyra M., Pařenica J. Doporučení ESC pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění v těhotenství, 2018. Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností. Cor et Vasa 2019; 61: e195–e236.
5. Jak posuzovat riziko farmakoterapie v těhotenství. Farmakoterapeutické informace 2008; 11: 1–3. Dostupné na: www.sukl.cz/file/2967_1_1/download

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow