Praktici: Vytvořme kontaktní ordinace, které budou mít pomůcky, zbytek zavřeme

Praktici: Vytvořme kontaktní ordinace, které budou mít pomůcky, zbytek zavřeme

Vzhledem k aktuální situaci, kdy praktickým lékařům docházejí nebo už zcela chybějí osobní ochranné pracovní pomůcky, rozhodlo se Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) aktualizovat svá doporučení, která zveřejnilo uplynulý víkend.

Nepřehledná situace, nejednotný postup

„Situace je nepřehledná, politici nám už ani neslibují, kdy, kolik a jakých ochranných pomůcek pro primární péči nám pošlou,“ uvádí v dnešní tiskové zprávě předseda SPL MUDr. Petr Šonka. Postup je podle jeho slov nejednotný, každý kraj se snaží zajistit dodávku pomůcek po svém.

Podle praktiků je naprosto nezbytné udržet primární péči v chodu, byť v nouzovém režimu. Podle aktualizovaných doporučení, která by měla být uvedena do praxe nejpozději od pondělí 23. 3. 2020, by proto mělo nastat následující.

V každém okrese vytvořit síť ordinací schopných provozu

V každém okrese či oblasti by měla vzniknout omezená síť ordinací schopných zajistit (v nezbytných případech) kontakt s pacientem. Optimálně by mělo jít o ordinace mladších kolegů. Také je možnost, že by se v dané ambulanci střídali lékaři z ostatních ambulancí. Do těchto vybraných ambulancí by se měly koncentrovat zbylé ochranné pomůcky, které mají lékaři k dispozici. Informace o tom, které ordinace fungují, nebudou veřejně dostupné, ale budou o nich vědět všichni lékaři, kteří do nich pacienta v odůvodněném případě doporučí. 

„Na některých místech ČR se toto již dohodlo a docela dobře to funguje, někde i ve spolupráci s nemocnicí (pohotovost), někde v rámci obce,“ dodává MUDr. Šonka. Cílem tohoto opatření je zachovat alespoň nějaké ordinace, které budou schopny pacienta v případě nutnosti fyzicky vyšetřit.

Lékař v karanténě může být i v ordinaci. Sám a za zavřenými dveřmi

Vše, co je možné provádět distančně, je nutné udržet v chodu. „Dosavadní situace ukazuje, že to takto jde u většiny pacientů. O totéž žádáme i lékaře v karanténě – někteří mohou v tomto režimu pracovat i z domova,“ vyzývá sdružení. Na praxe, které fungují v tomto režimu, bude podle praktiků po dohodě se zdravotními pojišťovnami pohlíženo jako na fungující a budou dostávat kapitační platbu.

„Lékař v karanténě může, podle našeho názoru, který jsme konzultovali s MZ ČR, pracovat i v ordinaci, samozřejmě pokud není součástí nějakého většího celku. Jedná se tedy o samostatné ordinace, do kterých nebude mít přístup další personál ani pacienti. V současné době je totiž počet praktiků v karanténě takový, že kdyby vypadli, ostatní praktici, ZZS, nemocnice či krizové linky nebudou zvládat,“ vysvětluje Petr Šonka.

Chybějící pomůcky? Raději pro 10 % ordinací na 10 dní než každému na den

Praktici dále uvádějí, že opakovaně urgují Ministerstvo zdravotnictví ČR o jasné informace o tom, jaké pomůcky jsou kde reálně k dispozici. „Pokud se pro praktiky něco najde, souhlasíme s distribucí přes kraje, ale musí být jasně řečeno, kolik daný kraj čeho pro praktiky má,“ podotýká předseda SPL. 

Praktici také chtějí mít možnost prostřednictvím kontaktních osob ovlivnit, kam které pomůcky půjdou. „Nedává nám smysl zásobit všechny ordinace na den, ale raději 10 % kontaktních ordinací na 10 dní. Kdyby nám rovnou řekli, že možná nic nebude, udělali bychom i svoji vlastní distribuci rovnou v tomto režimu,“ dodává MUDr. Šonka. Na závěr pak vyzývá okresní zástupce i lékaře v obcích, aby začali péči všeobecného praktického lékaře organizovat podle těchto pokynů a v případě nejasností se ozvali SPL ČR, ale kontakt předem zvážili.

Zapojte se do mapování

Společnost MeDitorial, která stojí za portály proLékaře.czproSestru.cz a proLékárníky.cz by v této situaci ráda pomohla všem praktickým lékařům, ambulantním specialistům, jejich sestrám a samozřejmě lékárníkům. Rozhodla se proto zmapovat místa v ČR, kde pomůcky chybějí. Chybějí-li proto vaší ordinaci či lékárně ochranné pomůcky nebo jiný materiál, dejte nám o tom vědět. Stačí, když vyplníte náš dotazník. Sesbíraná data společnost MeDitorial poskytne odpovědným institucím, aby se tak pokusila napomoci k rychlejšímu vyřešení stávající situace. 

redakce proLékaře.cz

Zdroj: Tisková zpráva SPL ČR, 19. 3. 2020.

Doporučené odborné články

Intervence v oblasti životního stylu u osob s DM2
7. března 2023
Diabetologie

Intervence v oblasti životního stylu u osob s DM2

Diabetes mellitus 2. typu
Americká diabetická asociace (ADA) ve spolupráci s Evropskou asociací pro studium diabetu (EASD) publikoval...
Detail článku arrow
Gravesova-Basedowova choroba v ambulanci praktického lékaře
3. března 2023
Endokrinologie

Gravesova-Basedowova choroba v ambulanci praktického lékaře

Štítná žláza
Hypertyreóza představuje méně častou formu tyreopatií, s odhadovanou prevalencí 0,2–0,4 % klinicky manifest...
Detail článku arrow
Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky v ambulanci PL
6. ledna 2023
Kardiologie

Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky v ambulanci PL

Významnou část pacientů praktických lékařů (PL) tvoří lidé s psychosomatickými poruchami a takzvanými lékař...
Detail článku arrow