Praktičtí lékaři nabídnou od ledna více preventivních výkonů

Praktičtí lékaři nabídnou od ledna více preventivních výkonů

Od 1. ledna se reforma primární péče opět posune o kus dopředu. Praktičtí lékaři budou nově sledovat pacienty s rizikem diabetu a také testovat seniory na přítomnost demence. Oba výkony patří mezi tzv. obligatorní, zdravotní pojišťovny je tedy praktikům nasmlouvají automaticky. U dalších nových výkonů bude záležet na jednotlivých lékařích, zda se na ně přístrojově vybaví a o úhradu pojišťoven zažádají.

Všechny nové výkony se budou týkat prevence. Směřují k časným záchytům onemocnění, což by mělo zlepšit terapeutické možnosti a zdravotnímu systému ušetřit peníze za nákladnou léčbu v pokročilém stadiu nemocí.

Prediabetici dosud „unikali“ pozornosti

Vůbec poprvé bude v České republice systematizována péče o jedince s rizikem cukrovky, tzv. prediabetem. „Tato skupina osob dosud trochu unikala zornému poli lékařů. Výkon umožňuje, že se jim bude praktický lékař systematicky věnovat a edukovat je. Spoléháme na to, že se nám díky této péči podaří zvrátit epidemii diabetu,“ věří předseda Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) MUDr. Petr Šonka.

Praktičtí lékaři mají k výkonu sledování pacientů s prediabetem k dispozici doporučené postupy, jež připravila Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (SVL). Jedincům s rizikem diabetu se budou věnovat vždy dvakrát ročně 30 minut.

Screening demencí pilotně otestován

Také pro druhý obligatorní výkon, screening demence, připravila SVL ČLS JEP nové guidelines. Lékaři budou v rámci preventivních prohlídek, tedy jednou za 2 roky, pravidelně testovat všechny pacienty ve věku 65–80 let. K dispozici budou mít tzv. Mini-Cog test, který je včetně instrukcí také součástí těchto doporučených postupů.

Screening časné diagnostiky demence již testoval tým prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc., z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno. Realizátoři představili výsledky pilotního projektu v rámci říjnové konference Prevon 2019. Vycházeli přitom z předpokladu, že na průměrnou ordinaci praktického lékaře s 1500 registrovanými pacienty připadá zhruba 20–25 nemocných, ovšem diagnostikovaných bývá pouze asi 10–15 % z nich. Cílem screeningu je tyto jedince odhalit, prozatím ve spolupráci se specialisty včas medikovat, a tím zpomalit průběh demence.

Podle předběžných výsledků pilotního projektu vykázalo testování záchyt okolo 16 %, tedy 189 z 1187 zúčastněných respondentů. U 50 z nich byla odhalena Alzheimerova nemoc.

Zavedení screeningu demencí lékaři považují za první krok optimalizace péče o tyto pacienty. Do budoucna je cílem vyjednat i realizaci dalších výkonů v rámci ordinace PL, tedy konkrétně testu kognitivních funkcí (tzv. MMSE) a geriatrického vyšetření.

Screening kolorekta a testování embolie a trombózy

Od příštího roku se praktičtí lékaři také mohou více zapojit do screeningu kolorektálního karcinomu. Nově totiž mají možnost nasmlouvat si u pojišťovny analytický výkon pro testování stolice v případě, že jsou pro něj přístrojově vybaveni. „Předpokládám, že zhruba 70 % praktiků má tento přístroj k dispozici,“ podotýká Petr Šonka.

Dalším fakultativním výkonem, o jehož nasmlouvání bude moci praktik pojišťovnu žádat, je test pro odhalení plicní embolie a hluboké žilní trombózy. „Tyto výkony budou spíše určené pro terénní praxe ve venkovských oblastech. Jinak bych řekl, že jde zatím spíše o nadstandard,“ uzavírá předseda SPL.

Lenka Kadeřávková
redakce MeDitorial

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow