Praktičtí lékaři nabídnou od ledna více preventivních výkonů

Praktičtí lékaři nabídnou od ledna více preventivních výkonů

Od 1. ledna se reforma primární péče opět posune o kus dopředu. Praktičtí lékaři budou nově sledovat pacienty s rizikem diabetu a také testovat seniory na přítomnost demence. Oba výkony patří mezi tzv. obligatorní, zdravotní pojišťovny je tedy praktikům nasmlouvají automaticky. U dalších nových výkonů bude záležet na jednotlivých lékařích, zda se na ně přístrojově vybaví a o úhradu pojišťoven zažádají.

Všechny nové výkony se budou týkat prevence. Směřují k časným záchytům onemocnění, což by mělo zlepšit terapeutické možnosti a zdravotnímu systému ušetřit peníze za nákladnou léčbu v pokročilém stadiu nemocí.

Prediabetici dosud „unikali“ pozornosti

Vůbec poprvé bude v České republice systematizována péče o jedince s rizikem cukrovky, tzv. prediabetem. „Tato skupina osob dosud trochu unikala zornému poli lékařů. Výkon umožňuje, že se jim bude praktický lékař systematicky věnovat a edukovat je. Spoléháme na to, že se nám díky této péči podaří zvrátit epidemii diabetu,“ věří předseda Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) MUDr. Petr Šonka.

Praktičtí lékaři mají k výkonu sledování pacientů s prediabetem k dispozici doporučené postupy, jež připravila Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (SVL). Jedincům s rizikem diabetu se budou věnovat vždy dvakrát ročně 30 minut.

Screening demencí pilotně otestován

Také pro druhý obligatorní výkon, screening demence, připravila SVL ČLS JEP nové guidelines. Lékaři budou v rámci preventivních prohlídek, tedy jednou za 2 roky, pravidelně testovat všechny pacienty ve věku 65–80 let. K dispozici budou mít tzv. Mini-Cog test, který je včetně instrukcí také součástí těchto doporučených postupů.

Screening časné diagnostiky demence již testoval tým prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc., z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno. Realizátoři představili výsledky pilotního projektu v rámci říjnové konference Prevon 2019. Vycházeli přitom z předpokladu, že na průměrnou ordinaci praktického lékaře s 1500 registrovanými pacienty připadá zhruba 20–25 nemocných, ovšem diagnostikovaných bývá pouze asi 10–15 % z nich. Cílem screeningu je tyto jedince odhalit, prozatím ve spolupráci se specialisty včas medikovat, a tím zpomalit průběh demence.

Podle předběžných výsledků pilotního projektu vykázalo testování záchyt okolo 16 %, tedy 189 z 1187 zúčastněných respondentů. U 50 z nich byla odhalena Alzheimerova nemoc.

Zavedení screeningu demencí lékaři považují za první krok optimalizace péče o tyto pacienty. Do budoucna je cílem vyjednat i realizaci dalších výkonů v rámci ordinace PL, tedy konkrétně testu kognitivních funkcí (tzv. MMSE) a geriatrického vyšetření.

Screening kolorekta a testování embolie a trombózy

Od příštího roku se praktičtí lékaři také mohou více zapojit do screeningu kolorektálního karcinomu. Nově totiž mají možnost nasmlouvat si u pojišťovny analytický výkon pro testování stolice v případě, že jsou pro něj přístrojově vybaveni. „Předpokládám, že zhruba 70 % praktiků má tento přístroj k dispozici,“ podotýká Petr Šonka.

Dalším fakultativním výkonem, o jehož nasmlouvání bude moci praktik pojišťovnu žádat, je test pro odhalení plicní embolie a hluboké žilní trombózy. „Tyto výkony budou spíše určené pro terénní praxe ve venkovských oblastech. Jinak bych řekl, že jde zatím spíše o nadstandard,“ uzavírá předseda SPL.

Lenka Kadeřávková
redakce MeDitorial

Doporučené odborné články

Intervence v oblasti životního stylu u osob s DM2
7. března 2023
Diabetologie

Intervence v oblasti životního stylu u osob s DM2

Diabetes mellitus 2. typu
Americká diabetická asociace (ADA) ve spolupráci s Evropskou asociací pro studium diabetu (EASD) publikoval...
Detail článku arrow
Gravesova-Basedowova choroba v ambulanci praktického lékaře
3. března 2023
Endokrinologie

Gravesova-Basedowova choroba v ambulanci praktického lékaře

Štítná žláza
Hypertyreóza představuje méně častou formu tyreopatií, s odhadovanou prevalencí 0,2–0,4 % klinicky manifest...
Detail článku arrow
Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky v ambulanci PL
6. ledna 2023
Kardiologie

Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky v ambulanci PL

Významnou část pacientů praktických lékařů (PL) tvoří lidé s psychosomatickými poruchami a takzvanými lékař...
Detail článku arrow