S občanským průkazem do lékárny. Je to bezpečné?

S občanským průkazem do lékárny. Je to bezpečné?

Od 1. 6. 2020 mohou pacienti k výdeji předepsaných léčivých přípravků v lékárnách využít strojově čitelný občanský průkaz nebo cestovní pas. Je to tedy skutečně efektivní a bezpečná cesta k usnadnění výdeje receptů?

V jaké formě lze pacientovi „předat“ elektronický recept?

Možností předání identifikátoru elektronického receptu je v současné době více. Na základě dohody s pacientem může lékař využít kteroukoliv z následujících možností. 

Fyzické předání nebo zaslání identifikátoru elektronického receptu

  • vytištěný na papíře
  • zaslaný cestou SMS
  • zaslaný cestou e-mailu

Mobilní a webová aplikace pro pacienty

Pacient si může aktivovat přístup do Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚeR) prostřednictvím webové a mobilní aplikace. V takovém případě není nutné pacientovi identifikátor e-receptu nikam zasílat, sám má možnost si své e-recepty kdykoliv zobrazit přímo v úložišti. K tomu je třeba vlastnit nový elektronický občanský průkaz (s čipem) nebo si zřídit účet na portálu www.eidentita.cz. Návod na registraci je dostupný na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na tomto odkazu: www.epreskripce.cz/aplikace-pro-pacienty-navod-pro-registraci-aktivaci-uzivatelskeho-pristupu

Předložení občanského průkazu či cestovního pasu v lékárně

Nově je od 1. 6. 2020 možné v lékárně vydat e-recepty po předložení strojově čitelného občanského průkazu nebo pasu. Na základě čísla dokladu (občanského průkazu či cestovního pasu), jež lékárník načte prostřednictvím čárového kódu na zadní straně příslušného dokladu, dojde k identifikaci a ztotožnění pacienta s jemu přidělenými identifikátory e-receptů. 

Když technika nestačí...

Hlavní součástí elektronického receptu je unikátní identifikátor, na jehož základě lékárník pacientovi vydá příslušné léky. Dlouhé kódy, nekvalitní tisk a ne vždy dostatečná znalost práce s moderními technologiemi však byly příčinou zdlouhavého vydávání léků na úrovni posledního článku řetězce, tedy lékáren. Podle lékárníků problémy nastávaly zejména v případě zobrazení e-receptů na starších typech mobilních telefonů.

Jeden recept = jeden lék = jeden 13místný identifikátor. Denní realitou lékárníků je proto v případě odbavení některých polymorbidních pacientů také zdlouhavé přepisování i 10 a více kódů. Přepisování kódů tak prodloužilo čas na vydání léků dle poznatků z praxe až 4násobně. To vše bere lékárníkům cenné minuty času, které by mohli a měli věnovat doplňujícím informacím týkajícím se pravidel užívání vydávané medikace. V souvislosti s dnes aktuálními opatřeními proti šíření epidemie COVID-19 se jako problém ukazuje i časté předávání starších typů telefonů do ruky lékárníka, neboť lidé kód nemohou přečíst. 

„A v lékárně jen ukažte občanský průkaz!“ Je to ale bezpečné?

Možnost bezkontaktního načtení občanského průkazu se jeví jako rychlý a hygienický způsob k načtení příslušného e-receptu. Na straně pacientů může samozřejmě vyvstávat otázka na bezpečnost tohoto způsobu výdeje. SÚKL ve svém vyjádření uvádí, že klíčovým prvkem v zavedení výdeje e-receptů na občanský průkaz se musel předně vyjádřit Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který tuto variantu řešení vyhodnotil jako bezpečnou. 

(tich)

Zdroje:
1. E-recepty mučí lékárníky. Když na kódy technika nestačí, musí je psát ručně. iDNES, 11. ledna 2020.
2. Aplikace pro pacienty − návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu. SÚKL, 1. 6. 2020. Dostupné na: www.epreskripce.cz/aplikace-pro-pacienty-navod-pro-registraci-aktivaci-uzivatelskeho-pristupu
3. Webová a mobilní aplikace pro práci s CÚeR – PACIENT. SÚKL, 2020. Dostupné na: www.epreskripce.cz/webova-mobilni-aplikace-pro-praci-s-cuer-pacient
4. Od 1. 6. 2020 je možné vydat LP na doklad pacienta. SÚKL, 21. 5. 2020. Dostupné na: www.epreskripce.cz/aktuality/od-1-6-2020-je-mozne-vydat-lp-na-doklad-pacienta
5. K výdeji předepsaných léků bude nově stačit občanka nebo pas. SÚKL, 28. 5. 2020. Dostupné na: www.sukl.cz/sukl/k-vydeji-predepsanych-leku-bude-nove-stacit-obcanka-nebo-pas

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow