Uvolnění preskripce inzulinu, NOACs, antiastmatik či antipsychotik na obzoru?

Uvolnění preskripce inzulinu, NOACs, antiastmatik či antipsychotik na obzoru?

Praktičtí lékaři (PL) se obrátili na Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 uvolnilo preskripci některých léků pro chronické pacienty. Například diabetici či kardiaci by tak nemuseli „bloumat“ zdravotním systémem, když jim dojdou léky a jejich specialista byl nucen zavřít ordinaci. Na podrobnosti jsme se zeptali vědeckého sekretáře Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP doc. MUDr. Bohumila Seiferta, Ph.D.

Mohl byste uvést konkrétní diagnózy a léky, respektive pacienty, kterých by se týkalo uvolnění preskripce? 

Jedná se například o nemocné s diabetem, léčené u specialisty perorálními antidiabetiky a inzulinem, které praktický lékař nemůže předepsat. V současnosti může předepisovat jen antidiabetika ze dvou základních skupin.

Také se jedná o pacienty, kteří užívají nová perorální antikoagulancia (NOACs). Paradoxně přitom PL mohou předepisovat jen warfarin, který má nejhorší bezpečnostní profil. Týkalo by se to rovněž pacientů s astmatem na inhalačních lécích s déletrvajícím působením a na kombinovaných preparátech. Mezi další léčiva patří externa (tedy masti, krémy, roztoky) s vyšším obsahem kortikoidů, jež se váží na preskripci specialisty. Dále jde například o léky na benigní zvětšení prostaty, některá antipsychotika atd.

Existuje seznam přípravků, u nichž žádáme o uvolnění preskripce a který je součástí materiálů k reformě primární péče. Praktičtí lékaři žádají už dlouho o plošné zrušení omezení preskripce na odbornost a jeho ponechání na indikaci, tedy na určitou definovanou klinickou situaci, kterou musejí respektovat všichni lékaři.

Stávající situace ukazuje, že nastavení systému je nešťastné

Jak by se vaše odborná společnost zaručila za to, že léky budou předepisovány správně? 

Odborná společnost může zaručit, že lékařům zprostředkuje potřebné informace formou prezenčního nebo distančního vzdělávání, případně, že vytvoří doporučený postup tam, kde je to vhodné. Většinou se ovšem jedná o případy, kdy je léčba zahájena odborným pracovištěm. Odpovědnost lékařů je potom individuální. Praktičtí lékaři nemají žádné důvody, aby uvolněnou preskripci zneužívali. Toto rozšíření by se navíc v systému projevovalo postupně.

Máte takovou poptávku i od svých pacientů, nebo spíš reagujete na vzniklou situaci?

Pacienty stávající situace obtěžuje a uvítali by možnost získat lék od svého PL. Na druhou stranu jsou také zvyklí navštěvovat často specialisty a někteří z nich nebudou chtít přijít o tuto systém zatěžující „kratochvíli“. Aktuální situace ale ukazuje, jak je nastavení systému nešťastné. Uvolnění preskripce je součástí plánovaných kroků reformy primární péče.

Od ministerstva zdravotnictví i pojišťoven máme příslib uvolnění většiny léků, ovšem byrokratický proces je zdlouhavý. Některé instituce dokonce věnují energii spíše vysvětlování, proč to nejde. Teď ovšem situace vyžaduje řešení, přinejmenším toleranci od pojišťoven v jednotlivých případech.

Co se tedy bude dít nyní? Kdo a jakým způsobem bude vaši žádost posuzovat? Máte již  zpětnou vazbu od ministerstva? 

Na situaci jsme jménem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP dopisem upozornili ministra zdravotnictví. Také jsme na našem webináři o věci diskutovali se zástupcem VZP.

V tuto chvíli nás uklidní i ujištění, že pojišťovny budou tolerovat jednotlivé případy, kdy PL porušil preskripční omezení v zájmu pacienta. Na druhou stranu bychom nechtěli, aby byl náš dopis vnímán tak, že využíváme složité situace k prosazování svých zájmů. Na zpětnou vazbu ministerstva zatím čekáme.

Lenka Kadeřávková
redakce proLékaře.cz

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow