Virová onemocnění jako netyreoideální příčiny výkyvů TSH

Virová onemocnění jako netyreoideální příčiny výkyvů TSH

Tyreotropní hormon (TSH) je nejcitlivějším ukazatelem funkce štítné žlázy. Přesto nemusí zvýšení nebo pokles jeho hladiny ještě znamenat přítomnost tyreopatie. Shrnujeme netyreoideální příčiny odchylek TSH spolu s doporučením zopakovat stanovení jeho hladiny po 2 měsících, pokud je odchylka zjištěna při akutním horečnatém onemocnění nebo během rekonvalescence, zejména při normální hladině fT4.

Poruchy funkce štítné žlázy a laboratorní parametry

Onemocnění štítné žlázy postihuje 5–7 % české populace, a to 4–6× častěji ženy. V laboratorní diagnostice tyreopatií se využívá hladina TSH, hladina volného thyroxinu (fT4) a volného trijodthyroninu (fT3). Dále se stanovují autoprotilátky proti tyreoperoxidáze (anti-TPO) a proti tyreoglobulinu (anti-TG), které jsou zvýšené při Hashimotově tyreoiditidě, a protilátky proti TSH receptoru (TRAK), jejichž zvýšení svědčí pro Gravesovu-Basedowovu nemoc. 

Laboratorní diagnostika tyreopatií

TSH je nejcitlivějším ukazatelem funkce štítnice a je základním testem v diagnostice tyreopatií. Vztah mezi sekrecí TSH a hladinou fT4 je logaritmicko-lineární. Klesne-li hladina fT4 na polovinu, zvýší se sérová koncentrace TSH 160×. Když je zjištěna změna hladiny TSH, je třeba stanovit fT4. Hladina fT4 se také využívá ke sledování účinnosti léčby.

Při zvýšené hladině TSH svědčí snížení fT4 pro primární hypotyreózu, zvýšení fT4 pro sekundární hypertyreózu a normální fT4 může znamenat buď subklinickou primární hypotyreózu, nebo také pouze náhodný laboratorní nález zvýšeného TSH. V případě suspektní primární hypotyreózy stanovujeme protilátky anti-TPO a anti-TG.

Jestliže je hladina TSH snížená, svědčí zvýšení fT4 pro primární hypertyreózu, snížení fT4 pro sekundární hypotyreózu a normální hladina fT4 může znamenat subklinickou primární hypertyreózu nebo také náhodný laboratorní nález. U pacientů se suspektní primární hypertyreózou se dále vyšetřují fT3 a TRAK.

   

Obr.  Laboratorní diagnostika tyreopatií

popisky:

sekundární hypertyreóza

subklinická primární hypotyreóza*

primární hypotyreóza

primární hypertyreóza

subklinická primární hypertyreóza

sekundární hypotyreóza

Pozn.:
* nebo jen laboratorní nález; kontrola za 2 měsíce
anti-TG – protilátky proti tyreoglobulinu; anti-TPO – protilátky proti tyreoperoxidáze; fT3 – volný trijodthyronin; fT4 – volný thyroxin; N – normální; TRAK – protilátky proti receptoru TSH; TSH – tyreotropní hormon

   

Netyreoideální příčiny poklesu a zvýšení hladiny TSH

Zjistíme-li tedy u pacienta odchylku v hladině TSH a normální hladinu fT4, je třeba zopakovat vyšetření za 2 měsíce. Ke změnám hladiny TSH totiž dochází i z netyreoideálních příčin. TSH klesá v době akutního onemocnění, například při febriliích, u infarktu myokardu nebo po traumatu či operaci, dále u chronických onemocnění, jako jsou nádory, diabetes mellitus, chronické srdeční selhání, nefrotický syndrom nebo malnutrice, ale také u psychiatrických onemocnění. Naopak nárůst TSH můžeme pozorovat v období rekonvalescence. Změny TSH z těchto příčin nejsou provázeny odchylkami fT4 ani fT3.

Závěr

Změna hladiny TSH může mít i netyreoideální příčiny. Klesá například při akutním onemocnění s horečkami a mírně stoupá během rekonvalescence po nemoci. Změna není v takovém případě provázena abnormální hladinou fT4. Je-li zjištěna odchylka TSH u pacientů s touto anamnézou, je správným postupem překontrolovat jeho hladinu po 2 měsících a teprve poté rozhodnout o odeslání pacienta k endokrinologovi.

(zza)

Zdroj: Soška V. Vyšetřování poruch funkce štítné žlázy. OKB FNUSA. Dostupné na: https://is.muni.cz/el/med/podzim2020/MNAB0711s/um/stitnice__nadledviny__hypofyza.pdf

Doporučené odborné články

Problematika holistického pojetí zdraví z pohledu pacientů PL
20. ledna 2024

Problematika holistického pojetí zdraví z pohledu pacientů PL

Problematika holistického pojetí zdraví je v současné době velmi aktuálním tématem. Dodržení holistického p...
Detail článku arrow
Snižuje adherence k léčbě metforminem u pacientů s DM2 riziko demence a Parkinsonovy choroby?
15. ledna 2024
Diabetologie

Snižuje adherence k léčbě metforminem u pacientů s DM2 riziko demence a Parkinsonovy choroby?

Diabetes mellitus 2. typu
Metformin je u pacientů s diabetem 2. typu (DM2) většinou lékem 1. volby. Vedle vlivu na snížení glykémie m...
Detail článku arrow
Virová onemocnění jako netyreoideální příčiny výkyvů TSH
28. prosince 2023

Virová onemocnění jako netyreoideální příčiny výkyvů TSH

Tyreopatie
Tyreotropní hormon (TSH) je nejcitlivějším ukazatelem funkce štítné žlázy. Přesto nemusí zvýšení nebo pokle...
Detail článku arrow