Doporučení a tipy

Algoritmus léčby DM 2. typu v kostce

S příchodem nových antidiabetik se značně rozšířily možnosti léčby diabetu 2. typu. Následující text přináší shrnutí nejnovějších doporučených postupů České diabetologické společnosti ČLS JEP z roku 2017 a přehled v současnosti používaných léčiv.

Desatero správného měření krevního tlaku v ordinaci

Ačkoliv jsou pravidla pro měření krevního tlaku (TK) v podstatě jednoduchá, nebývají vždy zcela dodržována, a není proto na škodu si je občas připomenout. Přinášíme vám stručný souhrn zásad měření krevního tlaku dle doporučení České společnosti pro hypertenzi (ČSH) a Centra doporučených postupů pro praktické lékaře SVL ČLS JEP.

Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem

Vyhledávání pacientů s prediabetem a péče o ně leží zejména na bedrech praktických lékařů, kteří se s těmito případy setkávají v první linii. Následující materiál vychází z aktuálních doporučených postupů a formou „kuchařky“ přehledně shrnuje, co je v rámci diagnostiky a léčby těchto pacientů klíčové, co sledovat a na co nezapomínat v denní praxi.

Doporučení a tipy

Řekněte svým pacientům

Inzerce

Doporučujeme

Mnoho dalších informací pro svou praxi najdete také na webu Medimerck.cz.

Dáváte přednost preskripci generických nebo originálních léků?

Praktické informace pro praktické lékaře přináší jedinečný webový projekt JáPraktik.cz. Má být každodenním pomocníkem ve Vaší praxi, podpořit komunikaci s pacienty
a umožnit konzultaci se specialisty.

Proč tu jsem?