Odborné články

Výživová opatření u pacientů s diabetem a jejich význam
24. listopadu 2022
Diabetologie

Výživová opatření u pacientů s diabetem a jejich význam

Nutriční doporučení jsou nedílnou součástí péče o diabetiky. Výživový plán by ovšem neměl být paušální zále...
Detail článku arrow
Příčiny a souvislosti deficitu či nedostatečné hladiny vitaminu D v rané dospělosti
23. listopadu 2022
Endokrinologie

Příčiny a souvislosti deficitu či nedostatečné hladiny vitaminu D v rané dospělosti

Souvislosti mezi hladinou vitaminu D a faktory, jakými jsou životní styl, sociodemografická a antropometric...
Detail článku arrow
Cílová hodnota krevního tlaku u starších pacientů s hypertenzí
13. listopadu 2022
Kardiologie

Cílová hodnota krevního tlaku u starších pacientů s hypertenzí

V klinické praxi stále zůstává významnou otázkou cílová hodnota krevního tlaku (TK) u starších pacientů s h...
Detail článku arrow
Principy a indikace transthorakální echokardiografie v praxi
27. října 2022
Kardiologie

Principy a indikace transthorakální echokardiografie v praxi

Znáte současné možnosti echokardiografie a jejího využití v klinické praxi? Shrnujeme základní body z prakt...
Detail článku arrow
Aktuální poznatky k hormonálním poruchám v těhotenství
19. října 2022
Endokrinologie

Aktuální poznatky k hormonálním poruchám v těhotenství

V průběhu těhotenství dochází v ženském organismu k řadě endokrinních změn. Ženy se mohou potýkat s různými...
Detail článku arrow
Hyperkalcémie u dospělých – příčiny, diagnostika a léčba dle aktuálních poznatků
29. září 2022
Endokrinologie

Hyperkalcémie u dospělých – příčiny, diagnostika a léčba dle aktuálních poznatků

Kalcium patří mezi nejhojněji zastoupené prvky v lidském organismu a hraje důležitou roli v činnosti nervov...
Detail článku arrow
Je vhodné zahájit léčbu prediabetu u osob starších 60 let?
27. září 2022
Diabetologie

Je vhodné zahájit léčbu prediabetu u osob starších 60 let?

Podle doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP (ČDS) je u osob s prediabetem kromě nefarmakologi...
Detail článku arrow
Zdravotní rizika spojená se suboptimálně kompenzovanou i nadměrně substituovanou hypotyreózou
24. září 2022
Endokrinologie

Zdravotní rizika spojená se suboptimálně kompenzovanou i nadměrně substituovanou hypotyreózou

Primární hypotyreóza představuje jedno z nejčastějších endokrinologických onemocnění. Navzdory relativně sn...
Detail článku arrow
Současné možnosti a úskalí léčby mužského hypogonadismu
10. srpna 2022
Endokrinologie

Současné možnosti a úskalí léčby mužského hypogonadismu

Mužský hypogonadismus je definován snížením funkce varlat v oblasti sekrece androgenů nebo spermiogeneze, p...
Detail článku arrow
Předoperační příprava pacientů na antiagregační a antikoagulační terapii
10. srpna 2022
Kardiologie

Předoperační příprava pacientů na antiagregační a antikoagulační terapii

Nezanedbatelná část populace užívá z různých indikací antiagregační a antikoagulační terapii. U těchto paci...
Detail článku arrow